Minnesfond

Stig Lindbergs Minnesfond

Minnesfonden instiftades 2005 av Ronneby Blåsorkester och förvaltas av dess styrelse. Beslut i frågor kring fonden fattas av Ronneby Blåsorkesters styrelse tillsammans med Stig Lindbergs familj enligt för fonden upprättade stadgar. Bidrag till denna fond mottages tacksamt på Bankgiro: 5749-3975.

Stig Lindbergs minnesfond syftar till framtida stipendier avseende musikstuderande ungdom i Blekinge, i första hand Ronneby kommun. Fondens avkastning skall utdelas till en eller flera personer som, i första hand inom blåsmusikens område, gjort en värdefull insats och utmärkt sig positivt.

Ansökan kan ske under vårterminen januari till juni, och skall sändas till styrelsen för Ronneby Blåsorkester, som kan nås på info@ronnebyblasorkester.se. Till ansökan skall bifogas musikaliska meriter, referenser och ambitioner. Ansökningsblankett når man genom denna sida eller genom direktkontakt med Ronneby Blåsorkester.

Hämta ansökningsblankett:

Microsoft Word-dokument
Adobe PDF-dokument

Stipendieutdelning sker i samband med Ronneby Blåsorkesters vår- eller höstkonsert eller vid annat lämpligt musikaliskt tillfälle som beslutas av styrelsen.